Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý màu (Color Management)

Màu sắc đồng bộ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhãn hàng và nhà in. Đối với nhãn hàng, màu sắc đồng nhất không chỉ giúp tạo sự tin tưởng về thương hiệu mà còn giúp gia tăng về doanh số. Đối với nhà In, màu sắc ổn định giúp gia tăng hiệu quả sản xuất, duy trì khách hàng hiện tại và mở rộng thêm khách hàng mới. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và thông thạo công nghệ nên có thể giúp nhà In đạt được sự đồng bộ này một cách dễ dàng

Chi Tiết

Chế bản (Repro)

Tư vấn, set-up, đào tạo bộ phận Chế bản cho các công ty mới, hoặc các công ty muốn cập nhật công nghệ và kiến thức chuyên ngành cho các nhân viên các bộ phận thuộc chuỗi sản xuất In. Dịch vụ xử lý file artwork sẵn sàng in phục vụ cho các nhà In nhỏ khó tuyển nhân sự hoặc duy trì sự ổn định nguồn nhân lực khâu Chế bản.

Chi Tiết